Informationsaktivitet om båtbottensanering söndagen den 17 oktober 10.00 i klubbhuset

Detta meddelande vänder sig främst till er som skall sanera botten från förbjuden kopparfärg den kommande säsongen. Även andra är välkomna. Kommande säsong är det dags för alla med koppar (Cu) över det rådgivande referensvärdet på 1000ug/cm2 och de som ligger under gränsvärdet 100 ug/cm2 av tenn att sanera sina båtar. Detta skall vara klart senast till sjösättningen 2022, så att vi kan följa klubbens handlingsplan och uppfylla våra åtagande mot kommunen. Totalt är det ca 25 båtar som berörs den här gången.

För att hjälpa er att komma i gång med arbetet har vi en informationsaktivitet på varvet söndagen den 17 oktober kl. 10.00 – 11.00. Vi ses i klubbhuset och går igenom lite av bakgrunden varför vi gör detta. Utifrån Transportstyrelsens rapport om ”skrovmålet” går vi igenom olika metoder för att sanera botten och hur man skall skydda både sig själv och sin omgivning från de farliga färgresterna. Sedan går vi förbi miljöstationen där vår miljöansvarige Göran Larsson visar var vi skall lämna färgresterna och hantera det farliga avfallet. Vi avslutar på nedre varvet och tittar på hur man kan lösa det rent praktiskt med tid för frågor.

Nedan finns en länk till Transportstyrelsens rapport med tips och råd om saneringsarbetet.

https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/rekommendationsaneringbatbotten210914.pdf

 Välkomna!

Mats Johansson                 Göran Larsson