Kallelse till årsmöte 20 januari kl 13.00

Härmed kallas du som medlem i Piluddens Båtklubb till vårt årsmöte lördag den 20 januari 2018 kl. 13.00 – ca 15.00. Mötet hålls i nya Folkets Hus, Kallhäll centrum.

Ur dagordningen: Redovisning för år 2017, Budget 2018, val av styrelse och övriga funktionärer, motioner och förslag samt aktuell information, bland annat båtbottenfärg och förtöjningskrav. Fika serveras före årsmötets början.

Observera att motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 5 januari 2018.

Dagordning och handlingar kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida senast den 8 januari 2018.

Välkommen hälsar Styrelsen i Piluddens Båtklubb!