Kallelse till Piluddens årsmöte 27 januari kl. 13

Härmed kallas du som medlem i Piluddens Båtklubb till vårt årsmöte

Söndag 27 januari 2019 kl. 13.00 – ca 15.00. Mötet hålls i nya Folkets Hus, Kallhäll centrum.

Ur dagordningen: Redovisning för år 2018, Budget 2019, revidering av klubbens stadgar, val av styrelse och övriga funktionärer, motioner och förslag samt aktuell information, bland annat förtöjningskrav. Fika serveras före årsmötets början.

Observera att motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 6 januari 2019.

Dagordning och handlingar kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida senast den 13 januari 2019.

Välkommen hälsar Styrelsen i Piluddens Båtklubb!