Kallelse till årsmöte 29 januari 2017 kl 13.00

Härmed kallas du som medlem i Piluddens Båtklubb till vårt årsmöte söndag den 29 januari 2017 klockan 13.00 – ca 15.00. Mötet hålls i Folkets Hus, våning 2, Kallhäll centrum.
Ur dagordningen: Redovisning för år 2016, Budget 2017, val av styrelse och övriga funktionärer, motioner och förslag, tema om klubbens förtöjningskrav samt aktuell information, bland annat klubbens nya hemsida som lanseras snart.
Fika serveras före årsmötets början.
Observera att motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, dvs senast lördag 7 januari 2017.
Dagordning och handlingar kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida senast den 14 januari 2017.
Välkomna hälsar styrelsen i Piluddens Båtklubb!
Kallelseårsmöte