Category Archives: Uncategorized

Nya arbetspass finns att boka

Hej alla Piluddare! Nu finns det arbetspass att boka på Båtunionens hemsida. Det behövs 4 st slyröjare på varvsområdet fredag 9 sep. 12:00-16:00. På lördag 10 sep. start 10:00 behövs 3 st byggnadskunniga för ställningsbygge/vindskivorna på klubbhuset och 3 st slyröjare på varvsområdet.

Med vänlig hälsning
Arbetspassansvarig
Bernth Lek

Arbetspass på Klintholmen i helg

Under helgen har en hel del arbete utförts ute på klubbholmen. Vi röjde sly, klippte vass, satte upp nya skyltar, oljade in utemöblerna, målade grillplatsen och gav utedasset en makeover 🙂

En fantastisk insats av ett positivt och drivet gäng som trotsade vädret av storm, spöregn, sol, storm igen och regn igen! Dagens hjälte var Kjelle som offrade sig med att klippa vass, haha! Vi var totalt 6 stycken: Niclas och Petra, Bagge, Kjelle, Jenny och Tonie.

Ni hittar också bilderna under fliken “Klubbholmen”.

Välkommen på Sensommarknytis

Missa inte att anmäla er till PBK:s Sensommarknytis vid nedre varvet lördagen den 17 september kl 16.00. Klubben dukar upp och bjuder på paj, bröd, smör, ost, grönsallad, sånghäfte, musik och gemenskap. Du bidrar till knytisbordet med kräftor, räkor eller annat gott! Egen dryck efter tycke och smak.

Välkomna!

Anmäl dig senast den 21 augusti till annika@marcusson.se

Avlysning av farled 914 vid Tappström

Sjöfartsverket beslutar med stöd av lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av
allmän farled och allmän hamn, att den allmänna farleden 914, i delen under Tappströmsbron,
skall vara avlyst för sjötrafik i perioder från 25 juli 2022 till 3 november 2022.
Avlysningen gäller i omfattning och under tider enligt följande:
– Måndag 25 juli 2022 t.o.m. söndag 14 augusti 2022, dygnet runt, kl. 00:00 – 24:00; Ingen
båttrafik tillåten under dessa 21 dygn.
– Torsdag 22 september 2022 t.o.m. lördag 15 oktober 2022, dygnet runt, kl. 00:00 –
24:00; Ingen båttrafik tillåten under dessa 24 dygn.
– Söndag 16 oktober 2022 t.o.m. lördag 29 oktober 2022, dygnet runt, kl. 00:00 – 24:00;
Ingen broöppning möjlig under dessa 14 dygn. Båttrafik som ej kräver broöppning är
tillåten.
– Söndag 30 oktober 2022 t.o.m. torsdag 3 november 2022, mellan kl. 07:00 och 19:00;
Ingen båttrafik tillåten under avlyst tid. Övrig tid, 19:00 – 07:00 så är båttrafik som ej
kräver broöppning tillåten.

Läs mer här och se kartbild på arbetsområdet här

Minskat öppningar Tosteröbron

Strängnäs kommun, som ansvarar för driften av Tosteröbron, meddelar att fr.o.m. den 23 juni kommer Tosteröbron endast att öppnas tre gånger per dygn.

Öppningstiderna är klockan 09.10, 12.10 och 18.10

Kommunen har konstaterat att motorn som vrider bron måste bytas. Även om byte av motor beräknas utföras under en natt är leveranstiden för en ny motor 3 – 12 veckor.

Vi rekommenderar alla båtägare att även läsa notiser i den sökbara databasen UFS (Underrättelser för sjöfarande) på Sjöfartsverkets hemsida.  UFS nås via:  https://ufs.sjofartsverket.se

Passage av Tosteröbron kan med vissa båtar ske i det skyltade fasta spannet norr om svängspannet. Den fria höjden från medelvattenytan är i detta skyltade spann 4,0 meter, vilket är högre än under svängspannet.
Vattenståndet måste givetvis kontrolleras av den vars båt har en höjd över vattenytan som närmar sig brons skyltade höjd innan bropassage. Uppgift om aktuellt vattenstånd fås enklast via Sjöfartsverkets app ViVa.

Läs mer här

Sommarerbjudande från Svenska sjö

Svenska Sjö erbjuder 20 % extra rabatt vid nyteckning. Läs mer här.

Nytt kvällsarbetspass

Nu finns ett nytt arbetspass att boka, torsdagen 16/6 på kvällen mellan kl.19.00~22.00

Slyröjning på varvet.