Krav på giftfri bottenfärg vid medlemskap

Från och med 2017 ställer Piluddens BK krav vid medlemskap att för nya medlemmar gäller att båten har giftfri bottenfärg. För de medlemmar som har båtbottenfärg fortsätter arbetet med att se över möjligheterna att blästra eller hitta andra lösningar som färgborttagning mm.

?

?