Nu är klubbholmen öppen!

Igår lördag 9/5 har vi öppnat klubbholmen. Ett tappert gäng har iordningställt vår klubbholme. Städning av grönytorna och strandkanten, lite slyröjning, motorsågen var framme och kapade av lite slystubbar. Möblerna har tvättats och ställts fram. Lekstugan och sandlådan har iordningställts. Dagens konstverk är att vi har totalrenoverat stora grillen. Denna gång har vi använt både eldfast sten och murbruk med förhoppningar om lång livslängd. Vi skapade luftkanaler mellan stenarna för bättre syresättning och dränering. Eldstaden är redo för användning i mitten av nästa vecka. Dagen avslutades med att sätta ut flaggstången och hissa flaggan.