Nu är turordningen för sjösättningen 6 maj klar

Nu är den slutgiltiga turordningen för sjösättningen söndag den 6 maj klar. Kom i tid och innan lyftet kontrollera att båten är sjöduglig.

Lyft med mobilkran

Lyft med traktor

Sekretariatet öppnar 06:30 sjösättningsdagen. Du måste uppvisa försäkringsbevis och betala lyftavgiften på 500 kr innan din båt sjösätts.

När din båt har sjösatts – flytta undan eventuella bockar och annat uppställnings-/täckningsmaterial på varvsområdet.

Om du sjösätter din båt själv måste du visa upp ett giltigt försäkringsbevis i klubbhuset på sjösättningsdagen.

Läs mer om sjösättningen här på hemsidan under fliken “Hamnen/Varvet – sjösättning/upptagning“.