Nu finns arbetspass att boka!

Nu finns det arbetspass att boka när du loggar in på Båtunionens hemsida. Instruktion för hur du gör för att logga in finns här.

Arbetspass 1. Den 6 April, lördag kl 10.00 tills vi är klara….. Samling vid grinden.

Detta pass är speciellt då vi behöver hantverkare för att det ska funka. Vi ska bygga om entrén till hamnen, det vill säga vi ska flytta grinden och bygga en helt ny entré, med allt vad detta innebär. Passet kommer att ledas av Niclas Wittlock och Bernth Lek. + 4 man till. Om du känner att detta är något som du är lämpad för erfarenhetsmässigt och kroppligt är vi väldigt tacksamma att du anmäler dig till detta pass. Eftersom vi vill kunna låsa hamnen så får vi köra passet tills allt är på  plats. Vi sätter ingen sluttid.

Arbetspass 2. Den 13 April Bomiläggning. lördag kl 10.00-14.00. 

Arbetspass 3. Den 14 April. Bomiläggning söndag kl 10.00-14.00.

Samling i hamnen. Glöm inte varm klädsel arbetshandskar mössa, flytväst mm. Detta pass har många moment, från tunga lyft till att montera sprintar. Ledare är Christer Cedergren, Lennart Persson, Bernth Lek, Stefan Pettersson, Patrik Bengtsson + 25 man per dag.

Arbetspass 4. Den 24 April Reparation av bommar.  onsdag. kl 17.00-21.00.

Arbetspass 5. Den 25 April. Reparation av bommar. torsdag kl 17.00 -21.00.  

Samling i hamnen. En del bommar ska repareras och få nya flytkroppar, dessa bommar läggs inte i vid bomiläggningen, utan kommer att ligga kvar på bryggan. per kväll. Ledare är Sven Olov Lång, Bernt Lek + 4 man per kväll.

Arbetspass 6. Den 27 April. Iläggning av reparerade bommar , lördag kl 10.00-14.00.

Samling hamnen. Ledare är Sven Olov Lång, Bernth Lek + 4 man.

Arbetspass 7. Den 11 Maj öppnar vi klubbholmen. kl 10.00 –14.00.

Samling vid vakttornet i hamnen. Här kommer det att behövas några som kan hantera en motorsåg och röjsåg samt några snickarkunniga. Ledare är Henrik Norén som behöver 6 man som hjälp.

Arbetspass 8. Den 25 Maj, Målar vi resten av staketet/planket kl 10.00-14.00

Samling vid klubbstugan. Ledare Gunnar Sävenstedt + 6 man.

Sjösätter gör vi den 5/5 med kranen.

Vi städar av varvet den 18 Maj kl 10.00 då vi även grillar tillsammans, ta med hela familjen och gör det till en tradition!