Nu finns nya arbetspass att boka in sig på!

Äntligen börjar det bli lite värme i luften så man kan njuta igen!
Nu kommer det några nya arbetspass som är bokningsbara på Båtunionens sida som vanligt!

Arbetspass 8.    31 Maj.
Däck ska monteras mellan bryggor. Här går det åt 3 man som leds av Janne Westman
Ni samlas i hamnen kl 18.00 och slutar ca kl 20.00.

Arbetspass 9.     10 juni
Varvsplanen ska grusas , nu behöver vi städa undan en del mtrl.  Här kommer det att behövas 6 man som under ledning av Anders Hägg genomför detta. Samling varvet.

Arbetspass 10.    19 augusti
Mastkranen ska uppdateras  med annan motor samt väderskydd  men det ska även grävas ner en kabel och monteras gångjärn, mm. Detta blir ett pass med flera moment  och vi bedömer att 8 deltagare under ledning an Lennart Persson och Bernt Lek  klarar detta. Samling vid mastkran.

Arbetspass 11.     2 september
Nu ska staketet monteras . Här behövs 4 deltagare som leds av Lennart Aldén
Samling vid  klubbstugan.

Det finns även ett kommande pass som inte är tidsbestämt ännu, tanken är att vi ska få till ett tak över traktorn. Om det är någon som tror sig har kunskaper och färdigheter när det gäller denna form av byggnation, kan ni skicka ett mail till Lennart Aldén  eller Anders Hägg med uppgifter.

Ni som inte har någon formell förarutbildning, gå en kurs det är riktigt kul!
Klubbens målsättning är att så många som möjligt har någon form av nautisk kompetens. Detta ger även en rabatt på båtförsäkringen.

Håll er nu på rätt sida om grunden, så är jag övertygad om att det blir en skön sommar!
Ciao
Leif, Arbetspassansvarig