Nu när hamnen öppnat

Tänk på att bryggorna ska vara fria från båtägarens tillhörigt material (ex.vis “trekanterna” till bommarna).
Olyckstillbud har inträffat när man inte observerat materialet på bryggan.