Ny ordförande

Vid dagens årsmöte valdes Mats Johansson in som klubbens nya ordförande. Här presenterar han sig lite närmare: