Nya arbetspass finnas att boka!

Vi har lyckats få till nya arbetspass som ni kan boka in er på, så fort som möjligt på Båtunionens hemsida. Tänk på att upptagningen av bommar är ett tungt pass! Passen ligger som vanligt på Båtunionens sida, det är där ni måste gå in och anmäla er! Klicka på Piluddens båtklubb om du har två val när du loggat in.

AP nr 12. 9/9 Rensa sly på varvet. Även skräp som ligger på varvet ska plockas bort. Ni träffas vi grinden nedanför klubbstugan. Denna gång ska vi försöka få till en riktigt seriös rensning, dvs rycka upp rötterna på ogräset. Det vi rensar bor läggs bakom mastskjulet. Vi kommer även kolla möjligheten att hyra en röjsåg. Passet börjar kl 10.00. Anders L och Gunnar S leder.

AP nr 13. 23/9 Stänga ön, för vintern. Ni träffas i hamnen kl 10.00.Wallde leder.

AP nr 14. 10/9 Obs Söndag: Nu ska schacklarna som sitter på bryggorna kollas samt åtgärdas. Ni träffas i hamnen kl 10.00 och kommer att ledas av Christer. Vi passar på att tvätta lamporna på bryggorna när vi går runt.

AP nr 15 14/10 Vinterstaket ska monteras. NI träffas kl 10.00 vid grinden till varvet. Micke kommer att leda.

AP nr 16 21/10 Bomupptagning, Ni träffas i hamnen kl 10.00, Se till att ha ordentliga handskar och flytväst. Janne, Sven och Lennart leder detta pass.

AP nr 17 22/10 Bomupptagning, Ni träffas i hamnen kl 10.00, Se till att ha ordentliga handskar och flytväst. Anders L och Anders H leder detta pass. Denna dag tar vi även bort räddningsutrustningen.

En liten reminder till arbetsgruppen som “roddar med upptagningen”: Glöm inte ert mötet den 27/9.

Nästa arbetsledarmöte 4/10, kl 19.00.

Leif, arbetspassansvarig