Nytt arbetspass att boka sig på!

Du som inte gjort ditt arbetspass än, nu finns nytt arbetspass lördag den 16/5  kl  10.00-14.00 att boka på Båtunionens hemsida. Det kommer att behövas 6 man till att montera bildäck mellan bryggorna som vågbrytare, samt justera landgångarna mellan bryggorna, kan även behövas viss reparation av landgångar. Passet leds av hamnkapten Bernt Lek.