Nytt arbetspass att boka

Nu finns arbetspass att boka – på Varvet den 11/6 tisdag kl 18.00, 2 man för bilning och infästning av elkabel. Lennart Persson leder och fixar bilmaskin.

OBS Viktigt! Nummerbrickan som identifierar är på varvet. Det är svårt att se vem som äger vissa båtar utan att lossa på presenningar och hitta nummerbrickan! Ni som vet att er bricka sitter illa till var snälla och gör den synlig!