Nytt arbetspass finns att boka

Arbetspass finns att boka på Båtunionens hemsida. Den 26 september stänger vi klubbholmen (Klintholmen) mellan 10.00 och 14.00. Det behövs 5 personer till arbetspasset.

Kom endast om du känner dig frisk. Under passet kommer vi att göra följande: 2 personer ska delvis röja sly och ev lite gräs. Möbler och utrustning på ön ska samlas ihop för vinterförvaring. Toaletten ska iordningsställas för vintern. Grillplatsen ska städas. Allmän städning av ön och eventuellt kommer vi ta tillvara rivningsmaterial från dansbanan.

Du som bokat in dig för arbetspasset ta helst egen båt. Henrik Norén, vår ö-ansvarig, kan ta med någon om egen transport är svår att ordna. Skriv kommentar i bokningen om du behöver hjälp med transport.

Passet är fysiskt krävande, ha oömma kläder, kläder efter väder och arbetshandskar. Har någon skyddsskor, ta med dessa.