Nytt arbetspass

Hej alla Piluddare! För att få i bommarna på brygga 1 krävs det ett kvällpass torsdagen 5 maj som startar kl.17.00. Boka på Båtunionens hemsida och logga in i BAS. Om du är osäker på hur du bokar finns instruktion här på hemsidan under “Om PBK”.