Nytt kvällsarbetspass

Nu finns ett nytt arbetspass att boka, torsdagen 16/6 på kvällen mellan kl.19.00~22.00

Slyröjning på varvet.