OBS! Årsmöte flyttas!

Årsmötet flyttas till lördag den 19 mars kl. 14

Härmed kallas du som båtägande medlem i Piluddens Båtklubb till vårt årsmöte
lördag den 19 mars 2022 kl. 14.00 – ca 16.00.

Mötet kommer att hållas digitalt via Teams på grund av rådande pandemi.

På grund av att revisorerna inte fått tillräcklig tid för att gå igenom klubbens ekonomi, behöver årsmötet flyttas.

Under fliken “Om PBK” finns valet “Medlemssida” och därunder valet “Årsmöten”, kommer samtliga möteshandlingar att läggas ut senast den 12 mars. Ni kommer att få ett separat mail med en länk som ni klickar på för att ansluta till årsmötet den 19 mars.

Välkomna till ett annorlunda årsmöte i år hälsar Styrelsen i Piluddens Båtklubb!