OBS! Årsmötet flyttas fram

Det planerade årsmötet som skulle hållas den 9 februari flyttas fram till slutet av februari månad. Information om datum kommer senare.
Anledningen till att årsmötet behöver flyttas fram är att klubben inte ännu fått besked och beslut från Skatteverket angående momsregistreringen. Anledningen är att båtklubbar bedöms i stora delar bedriva momspliktig verksamhet. Klubben väntar på besked från och med vilket år momsplikten införs och behöver därefter justera boksluten därefter.