Olyckan med mastkranen

Som vi meddelat via mail hade vi en olycka med mastkranen söndagen den 13 juni. Ingen person kom till skada fysiskt men båten som skulle masta på skadades och mastkranen är skadad bortom alla möjligheter till reparation. Styrelsen hade tisdagen den 15 juni ett extra styrelsemöte angående den uppkomna situationen.

Styrelsen vidtar följande åtgärder:

·      Kontakt med försäkringsbolaget.

·      Kontakt med arbetsmiljöverket för att utröna om händelsen skall anmälas.

·      Vi tillsatte en grupp som skall demontera och frakta iväg den gamla mastkranen.

·      Vi initierade en grupp som skall planera för hur vi skall ordna av- och påmastning fram till dess att vi hittat en permanent lösning för detta.

Vi återkommer med information allteftersom.

Med vänlig hälsning

Mats E Johansson

Ordförande