Vakt & Arbetspass

Information om hur man bokar in sig på vakt- och arbetspass

För att boka in sig på ett vakt- eller arbetspass loggar man in på Svenska Båtunionens hemsida, http://www.batunionen.se Klicka på BAS som står längst ut till höger på skärmen.

Vaktpass

Här finns vaktinstruktionen.

Här finns en fullständig manual hur du loggar in på Svenska Båtunionens Hemsida och anmäler och bokar dig för vaktpass.

Observera att vaktpasset aldrig ska utföras ensam! När du som medlem antecknar dig för vaktpass ska du också se till att ha en person med dig när ni utför ert vaktpass. På alla vaktpass ska det vara två personer.

Alla som har vinterplats på klubbens varvsområde ska gå ett vintervaktpass under tiden oktober till april förutom sommarvaktpasset. Bokning av pass sker på samma sätt via Svenska Båtunionens Hemsida.

Frågor som rör vaktpass besvaras av vaktchef Günther Legeza

Måsskyddet – instruktion för de som gör sommarvaktpass

De som gör sommarvakten har också ansvar för att se över måsskyddet i hamnen i form av rovfåglar på spön. Det förekommer ibland problem med fåglarnas funktion.  Vindarna snurrar runt och det tar i lite extra ibland, dessemellan kan det vara helt vindstilla och fåglarna hänger ”livlösa”.  Problem som kan uppstå:
* Fåglarna snurrar upp linan runt spöt och funktionen avtar eller uteblir.
* Linan som håller spöt till bryggan snurrar upp sig runt spöt och låser spöts möjlighet att vrida sig efter vinden. (alla spön har inte vridfunktion)
* Spöts glasfiberdelar sitter fast i varandra men kan vid hård belastning glida isär och spöt går sönder helt eller delvis.
Måsskydden behöver daglig tillsyn, därför har detta lagts in som uppgift i vaktinstruktionen. Se mer info här. Ni som har vakt tillse att fåglarna fungerar eller vidtag lämpliga åtgärder för att återställa funktionen om brister uppdagas enligt ovan. Om vinden tilltar och det befaras bli mer än 10 m per sekund:  Ta ner spöt koppla bort fågeln. Lägg fågeln i förrådet. Vid speciella brister anteckna detta i loggen.

Arbetspass

Alla båtägare ska göra 1obligatoriskt arbetspass på minimum 4 timmar och maximum 8 timmar/år.
Vid oförutsedda händelser som kräver extra arbetsinsats måste alla hjälpas åt att ställa upp för att lösa situationen t ex allt extraarbete som uppkom då brygga 1 frös sönder i vintras.

Ni anmäler er till arbetspass på Båtunionens hemsida. Välj fliken: “Schema” och klicka på pilen på raden som det står  “Boka nytt pass”, då kommer de arbetspass som är möjliga att boka att visa sig.

Frågor som rör arbetspass besvaras av arbetspassansvarig .