Vakt & Arbetspass

vakt2

Information om hur man bokar in sig på vakt- och arbetspass

För att boka in sig på ett vakt- eller arbetspass loggar man in på Svenska Båtunionens hemsida, http://www.batunionen.se

Vaktpass

Frågor som rör vaktpass besvaras av vaktchef Johnny Yakoub

Här finns vaktinstruktionen.

Här finns en fullständig manual hur du loggar in på Svenska Båtunionens Hemsida och anmäler och bokar dig för vaktpass. För att komma igång behöver du användarnamn och lösenord.

Observera att vaktpasset aldrig ska utföras ensam! När du som medlem antecknar dig för vaktpass ska du också se till att ha en person med dig när ni utför ert vaktpass. På alla vaktpass ska det vara två personer.

Alla som har vinterplats på klubbens varvsområde ska gå ett vintervaktpass under tiden oktober till april förutom sommarvaktpasset. Bokning av pass sker på samma sätt via Svenska Båtunionens Hemsida.

TELEFONNUMMER TILL VAKTSTUGAN : 08/583 525 18

Måsskyddet – instruktion för de som gör sommarvaktpass

De som gör sommarvakten har också ansvar för att se över måsskyddet i hamnen i form av rovfåglar på spön. Det förekommer ibland problem med fåglarnas funktion.  Vindarna snurrar runt och det tar i lite extra ibland, dessemellan kan det vara helt vindstilla och fåglarna hänger ”livlösa”.  Problem som kan uppstå:

* Fåglarna snurrar upp linan runt spöt och funktionen avtar eller uteblir.

* Linan som håller spöt till bryggan snurrar upp sig runt spöt och låser spöts möjlighet att vrida sig efter vinden. (alla spön har inte vridfunktion)

* Spöts glasfiberdelar sitter fast i varandra men kan vid hård belastning glida isär och spöt går sönder helt eller delvis.

Måsskydden behöver daglig tillsyn, därför har detta lagts in som uppgift i vaktinstruktionen. Se mer info här.

Ni som har vakt tillse att fåglarna fungerar eller vidtag lämpliga åtgärder för att återställa funktionen om brister uppdagas enligt ovan.

Om vinden tilltar och det befaras bli mer än 10 m per sekund:  Ta ner spöt koppla bort fågeln. Lägg fågeln i förrådet. Vid speciella brister anteckna detta i loggen.

Arbetspass

Ni anmäler er till arbetspass på Båtunionens hemsida. Välj: “Schema”/”Aktiva Schema”.

Frågor som rör arbetspass besvaras av arbetspassansvarig Bernth Lek .