P-förbud på nedre varvet

När vi mastar på båtarna behöver vi svängrum för att hantera långa och tunga master. Därför är det P-förbud på nedre varvsplanen mellan mastskjulet och sjösättningsbryggan under de dagar då vi mastar på segelbåtarna.

Under hela perioden undvik att parkera omedelbart framför mastskjulet.

 Påmastning kommer att ske följande tider

·      torsdag den 12 maj fram till kl 16:00

·      lördag den 14 maj fram till kl 13:00

·      tisdag den 17 maj fram till kl 21:00

·      torsdag den 19 maj fram till kl 21:00

·      lördag den 21 maj fram till kl 13:00

Med vänliga hälsningar

Mattis

Mastansvarig

0762 360336