Påminnelse om Årsmöte söndag 23 februari kl 15.30

Här kommer en påminnelse om årsmötet som blir söndag den 23 februari klockan 15.30 till cirka 17:30. Notera tiden!

Kallelse med dagordning och årsmöteshandlingar skickas ut senast två veckor före. På dagordningen bland annat: årsbokslut 2019, reviderat årsbokslut 2018 med anledning av kravet på momsregistrering från Skatteverket, verksamhetsberättelse 2019 och budget 2020, avgifter, val av styrelse och övriga funktionärer samt information.

Möjlighet att teckna sig för sommarvaktpass som tidigare.

Välkomna!