Piluddens medlemmar är delägare i Svenska Sjö

Svenska Sjö ägs av båtägarorganisationerna och som medlem i en båtklubb, ansluten till Svenska Båtunionen är du en av våra delägare. Det ger dig direkta fördelar som lägre premie,  mer omfattande villkor, påverkansmöjlighet och möjlighet till resultatbonus om du har din båt försäkrad hos Svenska Sjö. Genom Svenska Sjö och din båtklubb har du också en olycksfallsförsäkring som gäller när du vistas på din båtklubb, på klubbens hemmavatten eller deltar i en aktivitet anordnad av klubben. Försäkringen ingår i din medlemsavgift. Läs mer under fliken “Hamnen/Varvet” och valet “Försäkringar” här på vår hemsida.

Svenska Sjö har också mer information här.