Platser kvar till arbetspass den 1 och 2 april

Hej

Vi har fortfarande lediga arbetspass för bokning helgen 1 & 2 april. 
Du har möjlighet att göra ditt obligatoriska arbetspass.
Om vi inte får full bokning på arbetspassen riskerar vi att
bli sena med sjösättningen.

Bokningen gör du i BAS via inloggning på följande länk :

BAS – Båtunionens Administrativa System (batunionen.se)

Välkommen!

Vice Varvschef Christer Cedergren