Om medlemskapet och klubbens avgifter

Bryggplatserna

Bryggplatserna är indelade i 5 storlekar, roddbåtar samt typ 1 – 4. Maximimåtten i varje klass finns angivet i rutan nedan tillsammans med avgifterna. Tänk på att det är båtens totala mått som gäller d.v.s. att badbrygga, bogspröt, eller andra utstickande påbyggnader alltid skall inräknas i det angivna totala längdmåttet. För kompletterande information – se även fliken med frågor och svar och läs gärna klubbens stadgar.

Observera att bryggavgifterna i rutan avser de medlemmar som har helårsplats i klubben, dvs vinter- och sommarplats. För endast säsongsplats (båtplats på sommaren) gäller andra avgifter (priser).

bryggavgift

Köavgift

När du anmäler dig till klubben som båtägande medlem hamnar du alltid i vår kö så snart du betalat in köavgiften. Kötiden varierar beroende på vilken typ av bryggplats du önskar. Anmäl dig via vårt formulär här på hemsidan. Avgiften är 500 kr och betalas i samband med anmälan till klubbens bankgiro 774-3503. Kötid för tilldelning av bryggplats räknas från och med betalningsdagen. Köavgiften är därefter 500 kr per kalenderår. Ingen återbetalning sker av köavgiften det år man tilldelas bryggplats.

Klubbens avgifter vid medlemskap

Inträdesavgift

Inträdesavgiften för nya båtmedlemmar är 3 000 kr från och med 2018. Det är ett engångsbelopp som erläggs i samband med att man beviljas medlemskap och tilldelas bryggplats i klubben.

Årlig medlemsavgift

Medlemsavgiften är 800 kr per kalenderår för båtägande medlem. 200 kr i medlemsavgift uttas för övrig-/familjemedlem som ansöker om medlemskap i klubben. Medlemsavgiften uttas från och med året då man beviljas medlemsskap och tilldelas bryggplats i klubben.

Årlig bryggplatsavgift

Bryggplatsen betalas per halvår. Den ena perioden täcker sommarhalvåret och den andra vinterhalvåret med uppläggningen av båten på klubbens varvsytor. Avgifterna i rutan avser helårsplats i klubben. För endast säsongsplats (båtplats på sommaren) gäller andra avgifter.

Sjösättnings- och upptagningsavgift

Sjösättnings- och upptagningsavgiften är 750 kr per lyft för de som har sin båt på Piluddens varvsområde.

Låssäkerhet med elektroniskt kodade nycklar

Till klubbens anläggning och utrymmen används kodade nycklar av typen ASSA Cliq. I samband med tilldelning av bryggplats erlägger medlemmen en deposition för sin nyckel på 1 000 kr från och med 2018.Depositionen återbetalas när nyckeln återlämnas vid ex.vis utträde ur föreningen. Nyckeln spärras även vid utträdet och blir därmed helt obrukbar. Detta ger maximal säkerhet då inga fungerande nycklar är på drift.

batliv