Bli Medlem

Du som är intresserad av medlemskap och bryggplats i klubben fyller i formuläret nedan. Klicka på “Sänd anmälan”. Alla nyanmälningar hamnar i vår kö. Köavgiften är 500 kronor per kalenderår. Köavgiften betalas in till klubbens bankgiro: 774-3503. Ange namn och telefonnummer som referens. Kötid för tilldelning av bryggplats räknas från och med betalningsdagen. Det räcker således inte att bara skicka in formuläret om du vill bli medlem! Det är först när du betalat in köavgiften som du placeras på kölistan! Om du inte erhåller bryggplats första året utgår en årlig köavgift på 500 kronor per kalenderår som faktureras från klubben. Ingen återbetalning sker av köavgiften det år man tilldelas bryggplats. Beroende på olika faktorer kan du trots allt bli erbjuden en plats inom relativt kort tid. Du kan även anmäla familjemedlem/övrig medlem med hjälp av blanketten. En årlig medlemsavgift utgår med 800 kr per medlem och år. Inträdesavgiften för ny båtmedlem är 3 000 kr från och med 2018. Se klubbens samtliga avgifter under fliken “Platser/Avgifter”.