Bli Medlem

Du som är intresserad av medlemskap fyller i formuläret nedan samt betalar in avgift för det medlemskap som önskas. Vi har tre slag av medlemskap: Båtmedlem, Kömedlem och Övrig medlem/familjemedlem med olika avgifter. Båtmedlem kan man bli först efter att ha varit kömedlem. Medlemsavgiften för båtmedlem är 800 kr per år.

Du som söker bryggplats (dvs ansöker om att bli båtmedlem) ska först anmäla dig som kömedlem genom att fylla i formuläret nedan och betala in medlemsavgiften 500 kr. Du som söker medlemskap för Övrig medlem/familjemedlem fyller i formuläret nedan och betalar in medlemsavgiften som är 200 kr per år. Som Övrig medlem/familjemedlem ska du ha någon form av anknytning till annan medlem i klubben varför det är viktigt att du fyller i rutan ”Ev. referensperson i denna klubb”, t ex ”delar båt med X” eller ”tillhör familjen Y, som har båt i klubben” eller liknande.

Observera att det är först när aktuell avgift betalats, som registrering i klubbens register görs. Beträffande övriga avgifter – se ovan under ”Medlemskap/Avgifter”.

När du fyllt i formuläret klickar du på ”Sänd anmälan” och glöm inte att betal in aktuell medlemsavgift – 500 kr för Kömedlem och 200 kr för Övrig medlem/familjemedlem. Avgiften betalas in till klubbens bankgiro: 774-3503. OBS! Ange både namn och telefonnummer hem som referens på inbetalningen.

Kötid för tilldelning av bryggplats räknas från och med betalningsdagen. Det räcker således inte att bara skicka in formuläret om du vill bli båtmedlem. Det är först när du betalat in köavgiften som du placeras på kölistan för bryggplats. Om du inte erhåller bryggplats första året utgår en årlig köavgift på 500 kronor per kalenderår som faktureras från klubben. Ingen återbetalning sker av köavgiften det år man tilldelas bryggplats. Beroende på olika faktorer kan du trots allt bli erbjuden en plats inom relativt kort tid.

En årlig medlemsavgift utgår med 800 kr per båtmedlem och år och 200 kr per medlem och år för familjemedlem/övrig medlem. Inträdesavgiften för ny båtmedlem är 4 000 kr från och med 2023. Se klubbens samtliga avgifter under fliken “Platser/Avgifter”.