Uppsägning/Ändring Medlemskap

Uppsägning eller Ändring

Du som vill säga upp din brygg-/båtplats i klubben fyller i formuläret nedan.
Uppsägning görs före respektive brytdatum. Uppsägning inför sommarsäsongen skall ske senast 31 mars. Uppsägning inför vintersäsongen skall ske senast 30 september. För sent inkommen uppsägning medför betalningsskyldighet inför kommande säsong (halvår). Året indelas i två säsonger, sommarsäsongen som är perioden 1 april – 30 september samt vintersäsongen 1 oktober – 31 mars.
Viktigt att ni fyller i datum rätt så att ni inte debiteras för kommande period!
Klicka på “Sänd anmälan”. Ärendet behandlas av styrelsen vid nästkommande sammanträde.
Ingen återbetalning sker av erlagda avgifter vid utträde. I samband med utträdet ska nyckel återlämnas. När detta skett återbetalas den deposition som erlagts när avtal om båtplatsen skrevs under.
Avser uppsägning både båtägande medlem och övrig medlem fyller ni uppsägningsformuläret två gånger, dels en gång för båtägande medlem och dels en gång för övrig medlem.
Vill du som säger upp din båt-/bryggplats kvarstå som övrig medlem kryssar du i rutan i formuläret nedan. Medlemsavgiften som för närvarande är 200 kr/år debiteras årsvis under våren.