Presentation från årsmötet

Nu finns presentationen om biocidfria båtbottnar här på hemsidan under fliken Hamnen/Varvet och valet “Klubbens miljöarbete”.