Problem med PBK:s kontaktformulär

Vi har upptäckt att kontaktformulären till styrelsen inte fungerar. Vi försöker lösa det. Fram tills dess ber vi er som vill maila styrelsen att använda dessa e-mailadresser (istället för formulären): ordforande@piluddens.com    kassor@piluddens.com    hamnkapten@piluddens.com    varvschef@piluddens    arbetspassansvarig@piluddens.com   vicevarvschef@piluddens.com   vicehamnkapten@piluddens.com   vaktchef@piluddens.com  nyckelansvarig@piluddens.com   sekreterare@piluddens.com