Protokoll från årsmötet

Nu finns årsmötesprotokollet publicerat här på vår hemsida under medlemssidorna. Du loggar in med det lösenord som gäller för PBK:s hemsida för att kunna läsa det.