Rätt utrustning vid uppställning på varvet

Det är viktigt att tänka på vilken pallningsutrustning ni har i samband med vinterförvaringen och uppställningen på varvet. Främsta skälet är givetvis att din båt ska stå säkert så att ingen olycka händer med din båt.Men det handlar också om att höja säkerheten och förenkla arbetet i samband med upptagningen. Vi har nyligen haft en incident i båtklubben där en träbock knäcktes, som tur var förskonades vi från personskador och från följdskador på andra båtar. Fabriksbyggda bockar, stöttor och vaggor är stabila, erbjuder oftast bra justeringsmöjligheter och möjliggör en effektivare och säkrare hantering vid upptagning av båtar.