Reviderad vaktinstruktion

Nu finns en reviderad vaktinstruktion att läsa igenom inför vaktpassen.
Kom ihåg att alla båtägare ska göra ett obligatoriskt arbetspass på minimum 4 timmar och maximum 8 timmar/år. Vid oförutsedda händelser som kräver extra arbetsinsats måste alla hjälpas åt att ställa upp för att lösa situationen t ex allt extraarbete som uppkom då brygga 1 frös sönder i vintras.