Sjölotsens utbildningar våren 2017

Sjölotsen arrangerar utbildningar på olika nivåer. Nu ligger kursprogrammet Sjölotsenvåren2017 ute på Sjölotsens hemsidan, http://www.sjolotsen.se med ett utökat antal kurser och lite nya inslag. Nytt för våren blir bland annat en uppfräschningskurs för de som siktar på Kustskepparen och har något äldre Förarintyg, vi kommer också köra några manöverkurser för stora båtar med dubbla maskiner. Maskin klass 8 kursen är under omarbetning med kommer straxt ut. Även VHF blir annorlunda med helt nya krav (de gamla intygen gäller).
Sjölotsen kan eventuellt arrangera “klubbkurs” d.v.s för bara egna medlemmar. Om ni är flera intresserade kan kursen hållas i vår klubbstuga. Ta kontakt med vår ordförande Wallde eller någon annan från styrelsen.
sjolotsenlogo