Sjösättning 5 maj 2019

Våren är här, sommaren känns nära och sjösättningsdagen närmar sig med stormsteg. Årets sjösättning går av stapeln söndagen den 5 maj. För att sjösättningsarbetet ska gå så smidigt som möjligt har varvschefen Gunnar Sävenstedt gjort en grov bedömning av den tidpunkt då det är dags för din sjösättning. Du finner bedömningen i länkarna som avser lyft med mobilkran och lyft med klubbens traktor. Se tidsangivelsen som ungefärlig. Kom i god tid! Kom ihåg att du måste besöka vårt kansli i klubbhuset innan din sjösättning. Detta för att visa upp en gällande försäkring av båten och för att betala lyftet.Det är också viktigt att du, innan sjösättningen, försäkrat dig om att båten är i sjövärdigt skick och att den är utrustad med nödvändiga tampar. Slutligen – bidra så gott du kan till att arbetet under den ibland hektiska sjösättningsdagen genomförs på ett så säkert sätt som möjligt. Väl mött!! Gunnar Sävenstedt, varvschef. PS. Om du har synpunkter på den bilagda listan så ber jag dig höra av dig. Ds.

Lyft med mobilkran söndag 5 maj 2019

Lyft med traktor söndag 5 maj 2019

Läs mer under fliken “Hamnen/Varvet”