Sjösättning nu på söndag 2 maj

Här på kartan ser du när din båt planeras att sjösättas nu på söndag den 2 maj. Beroende på var du står på varvet, så ser du din planerade sjösättningstid. Kom i god tid för din sjösättning! Röda tider avser tider för kranlyft och svarta tider avser tider för traktorlyft.

Se till att du innan sjösättning har varit i kontakt med vårt sekretariat för uppvisande av försäkringsbevis och för att hämta lyftbiljett mot uppvisande av betalning av lyftavgiften via Swish. Sekretariatet öppnar 06:30 sjösättningsdagen.

  • Lyftavgiften är 750 kr och du betalar den via Swish till nummer : 1231999853 ange ditt namn och medlemsnummer som information
  • Försäkra dig också i god tid innan sjösättningsdagen om att allt står rätt till med din båt, dvs att du har en fungerande och startande motor och att du har nödvändiga tampar och fendrar.
  • När din båt har sjösatts: flytta undan eventuella bockar och annat uppställnings-/täckningsmaterial på varvsområdet.
  • Om ni inte har Swish kan ni som alternativ betala in avgiften till bankgiro: 774-3503. Senast nu på onsdag den 28 april måste betalningen vara gjord för att hinna vara registrerad på vårt konto. Skriv medlemsnummer och ditt namn.

Att passa tiden är mycket viktigt! Har du problem med att sjösätta, kontakta varvschefen snarast eller på telefon 070 10 58 412.

Om du sjösätter din båt själv måste du visa upp ett giltigt försäkringsbevis i klubbhuset på sjösättningsdagen. Om du inte kan komma mellan kl 7 och kl 15 så kontakta klubbordförande Mats Johansson före sjösättningsdagen! Båten skall vara helförsäkrad på sjösättningsdagen. I klubbhuset behöver du visa upp din försäkring, annars finns risk för att din nyckel spärras. Glöm inte att låsa upp eventuell trailer!

Vi hoppas att bilden över varvet och tidsangivelserna visar tydligt när respektive båt planeras att lyftas i sjön. Var i tid och se tiden som preliminär. Allt handlar om hur effektivt lyftarbetet kan fortlöpa och hänger på att det inte blir oförutsedda stopp eller förseningar. Glöm inte att besöka klubbstugan innan ditt planerade lyft för att visa upp försäkringsbesked, kontrollera uppgifterna i systemet och betala lyftavgiften.

Ni hittar den här information även under fliken “Hamnen/Varvet” och valet “Sjösättning/Upptagning”

Välkommen till 2021 års sjösättning och tänk på att hålla avstånd till varandra så här i Corona-tider!
Hälsningar
Styrelsen