Sjösättning sker söndag 7 maj

Årets sjösättning går av stapeln söndagen den 7 maj. För att sjösättningsarbetet ska gå så smidigt som möjligt finns en grov bedömning av den tidpunkt då det är dags för respektive båtmedlems sjösättning. Du finner bedömningen i bilagan, se tidsangivelsen som ungefärlig men kom i god tid!

Kom ihåg att du måste besöka vårt kansli i klubbhuset innan din sjösättning. Detta för att visa upp en gällande försäkring av båten och för att betala lyftet. Det kostar 500 kronor, ta med kontanter! Sekretariatet öppnar 06:30 sjösättningsdagen.
Det är också viktigt att du, innan sjösättningen, försäkrat dig om att båten är i sjövärdigt skick, startar och att den är utrustad med nödvändiga tampar och fendrar.
När din båt har sjösatts – flytta undan eventuella bockar och annat uppställnings-/täckningsmaterial.
Slutligen….bidra så gott du kan till att arbetet under den ibland hektiska sjösättningsdagen genomförs på ett så säkert sätt som möjligt.
Under fliken “Hamnet/Varvet” och valet “Sjösättning/Upptagning” finns mer info och pdf-fil där du kan se när din båt är planerad att sjösättas.
Om du har synpunkter eller frågor om din sjösättning. Hör av dig till varvschefen.
Väl mött!
Gunnar Sävenstedt, varvschef.