Svenska Båtunionen

svenska batunion logo

Nyhetsbrev från Svenska Båtunionen

Här hittar du aktuell information från Svenska Båtunionen

Nyhetsbrev januari 2022

Rättelse angående båtskrotningspremie i nyhetsbrevet december 2021

Nyhetsbrev december 2021

Nyhetsbrev november 2021

Nyhetsbrev oktober 2021

Vecka 5 2020

Nyhetsbrev december 2019

Nyhetsbrev 1 2018

Nyhetsbrev 2 2018

Nyhetsbrev 3 2018

Nyhetsbrev 4 2018

Nyhetsbrev 5 2018

Nyhetsbrev 7 2018

Svenska Båtunionen (SBU) är en medlemsorganisation med 27 medlemsförbund med verksamhet i hela Sverige. 25 av båtförbunden är regionala och har i sin tur anslutit sammanlagt nära 900 båtklubbar. De två övriga förbunden är de rikstäckande klubbarna Kungliga Motorbåtklubben (KMK) och Navigationssällskapet (NAVIS).

Båtunionens hemsida