Tack till er alla som ställde upp!

Båda arbetspassen den 23 augusti med att montera isär gamla brygga 1 har gått över förväntan tack vare all duktiga medlemmar som ställde upp och jobbade. Ett extra tack till medlemmen som ställde upp med lastbil vilket underlättade arbetet.