Test av båtbottenfärg

Nu är testningen av båtskroven på de båtar som står på klubbens varvsområde genomförd. Styrelsen kommer att bjuda in Järfälla kommuns miljöansvarig till styrelsemötet i februari för att klargöra vilka krav som kommunen har och hur de ser ut. Ni kan läsa rapporten under “Hamnen/Varvet” och valet “Klubbens miljöarbete” .