Test av båtbottenfärg

Den 14-15 december kommer samtliga båtar på varvet att testas för biocidfärger. Under “Hamnet/Varvet” här på vår hemsida kan du läsa mer om klubbens miljöarbete och vilka krav som ställs.

Bakgrund: 2013 uppmanade Järfälla kommun alla kommunens båtklubbar att inkomma med en handlingsplan som visar hur man tänker uppfylla Havs och vattenmyndighetens riktlinjer. Av handlingsplanen ska framgå klubbens intentioner, inklusive tidplan avseende miljöanpassad tvätt av båtbottnar samt att upphöra med användning av giftiga båtbottenfärger.

Vid årsmötet 2015 beslutades att anta grundinriktningen i styrelsens förslag till riktlinjer och årsmötet gav styrelsen i fortsatt uppdrag att utveckla handlingsplan samt samordna tidplanen med övriga berörda klubbar i Järfälla kommun.