Till samtliga medlemmar

Som ni säkert har sett och hört så har brygga 1 fått väldigt stora skador under vintern på grund av kraftig
isbildning och styrelsen jobbar med att få till en brygga som är säker igen. Styrelsen har varit i kontakt med bryggleverantören (Pontech) och gjort en handlingsplan för att byta ut pontonerna med olika scenarier.


• Scenario 1 är att Pontech kommer hit 25 april på morgonen med båt och en ponton för att se om det
går med deras egen båt att byta ut pontonerna eller om den är för liten. Är den tillräcklig så kommer
de jobba undan och vi kommer få brygga 1 färdig för angöring vid ordinarie sjösättning den 8 maj.
• Scenario 2 så måste vi få hit en entreprenör med större båt och då kommer arbetet utföras under
maj månad som det ser ut idag men vi har inte fått ett säkert svar ännu. det innebär också att vi
måste skjuta på sjösättningen för de båtar som ligger på brygga 1 som lyfts med traktor eller
sjösätter själva till början på juni. De båtar som lyfter med kran på brygga 1 berörs inte utan sjösätts
den 8 maj men kan få en temporär plats på annan brygga under maj månad.

Vi kommer informera samtliga båtägare på brygga 1 om hur det går med arbetet den 25 april för att ni skall
veta hur det blir med sjösättningen för er den 8 maj eller om den kommer skjutas till början på juni. Vi
hoppas ni har förståelse för att det kan bli en eventuell försening men lovar att göra allt för att vi ska få i
båtarna så fort som möjligt.

Samtliga båtar som ligger på övriga bryggor kommer sjösättas som planerat den 8 maj och berörs inte av
någon försening. Om någon båt som ligger på övriga bryggor vet med sig att ni inte kommer sjösätta den 8
maj så meddela ordförande snarast så vi vet hur vi kan utnyttja dessa platser temporärt om det blir
nödvändigt.

Allt detta innebär att vi måste kraftsamla och hjälpas åt med att förbereda brygga 1 för de åtgärder som skall
göras.

Vi har nu lagt ut 3st arbetspass:

 1. Pass 1 lördag 23 april kl. 10-14 då ska vi lägga i alla bommar utom på brygga 1
 2. Pass 2 söndag 24 april kl. 9-13 då ska vi flytta alla bommar på brygga 1
 3. Pass 3 söndag 24 april kl. 12-16 då ska vi göra hål i bryggan över pontonerna för att förbereda för
  pontonbyte
 4. Pass 4 är under förberedelse för att lägga i bommarna på brygga 1 men bestäms efter resultaten av
  hur det går med pontonbyten.

  Vi hoppas att vi kan hjälpas åt och att ni anmäler er till dessa pass så fort som möjligt så vi får flyt på
  arbetspassen. Vi kommer se till att det bjuds på något varmt att äta och kaffe efter avslutat pass.

  Lyftavgiften skall betalas före 30 april. Information kommer inom kort från kassören.

  Schemat för iläggning skickas ut efter varvschefen har fått reda på vilka som betalt lyftavgiften dock senast 2
  maj.

  Försäkringsbrev uppvisas i klubbhuset den 8 maj innan båten får läggas i.

  Med vänliga hälsningar
  Thomas Andrén
  Ordförande