Träffa din ordförande

Nu har du som medlem möjlighet att träffa Mats Johansson, ordförande i Piluddens båtklubb, vid vakttornet i hamnen. De här tiderna kommer han att finnas på plats:
4 maj kl 18.00-18.30
8 juni kl 18.00-18.30
17 augusti kl 18.00-18.30
14 september kl 18.00-18.30