Upptagning lördag och söndag 6-7 oktober

Upptagning lördag 6 oktober och söndag 7 oktober 2018

Det är dags för upptagning av de båtar som ska vinterförvaras på klubbens varvsområde. Tänk på att komma till klubbstugan för att visa upp er försäkring i samband med båtupptagningen. Det gäller även er som tar upp båten själv!

Ni som har båt som ska tas upp, glöm inte att ta med 500 kr i kontanter för betalning av lyftkostnad. Var i god tid innan ert planerade lyft, för anmälan, uppvisande av försäkring och betalning av lyftavgiften.

Lördagen den 6 oktober använder vi vår traktor för att lyfta de båtar som är lämpliga för ett traktorlyft. Söndagen den 7 oktober använder vi även en mobilkran för att lyfta de båtar som inte är lämpliga att lyfta med vår egen traktor.
Under fliken “Hamnen/Varvet” och val “Sjösättning/upptagning” här på vår hemsida finns upptagningsplan där du ser när din båt planeras att lyftas. Det finns även mer information kring upptagningen!

För att lyftet skall gå så smidigt som möjligt uppmanas du att inför lyftet kontrollera att ditt uppläggningsmateriel är i fullgott skick. Glöm inte att även om vi har grupp erfarna medlemmar som hjälper till vid lyftet är du personligen ansvarig för att din båt blir placerad på ditt uppläggningsmateriel på ett acceptabelt sätt.

Besök, också INNAN båtlyftet,  “sekretariatet” i klubbstugan för att bl a visa upp ett försäkringsbevis och för att betala lyftavgiften. Utan betald lyftavgift kan vi inte lyfta din båt och utan giltig försäkring kan din båt inte vinterförvaras på klubbens varvsområde. Dessutom är det bra för framtiden om du vid besöket kollar dina registeruppgifter.