Viktigt från valberedningen

Vi från valberedningen undrar om du kan tänka dig att engagera dig i vår båtklubb under den kommande säsongen? Det finns en stor vilja bland klubbens medlemmar att bidra och vi är mycket nöjda över den lista med medlemmar som vi avser presentera på årsmötet. Men, vi saknar fortfarande förslag på några viktiga roller som årsmötet måste utse: Revisorsuppleant och arbetsledare. Vi ser också gärna att fler kan ställa upp i trivselkommittén.  Kan du tänka dig att ställa upp för klubben? -Tveka inte att höra av dig. Ring 070-282 66 80 eller skicka en intresseanmälan till jens@bohlin.se

Arbetsledare

Som arbetsledare deltar du tillsammans med övriga arbetsledare i planeringen av klubbens arbetspass som du sedan ansvarar för att genomföra. Som arbetsledare behöver du inte gå vakt- eller arbetspass och du har fri upptagning och sjösättning.

Revisorsuppleant

Föredrar du balansräkning framför bomupptagning? Då är detta för dig. Som revisorssuppleant är du reserv om någon av de två ordinarie revisorerna av någon anledning inte kan fullgöra sina uppgifter, dvs att granska klubbens ekonomiska redovisning. Det krävs ingen särskild utbildning. Som revisorsuppleant är befriad från arbetspass.  

Trivselkommitté

Gillar du att skapa trivsel, ordna fika och andra festligheter? Nu har du chansen att träffa likasinnade! Anmäl ditt intresse för klubbens viktigaste kommitté. Som deltagare i trivselkommittén är du befriad från arbetspass.

mvh
Jens och Per, Valberedningen Piluddens båtklubb