Viktigt inför båtupptagningen 1-2 oktober

Alla, som lyfter med traktor eller kran hösten 2022, betalar lyftavgift, dvs även de med ”fria
lyft”. (De med fria lyft kompenseras senare med ett arvode, som ger samma nettoeffekt efter
skatt, som kostnaden för det fria lyftet.) Inbetald lyftavgift ger rätt till upptagning vid ordinarie tillfälle, dvs lördag – söndag 1 – 2 oktober.
Upptagning vid annat tillfälle kan medges av ordföranden. Kostnaden för upptagning vid
annat tillfälle är 1 500 kr om lyftet görs med Piluddens traktor. För båtar som måste lyftas av
inhyrd kran debiteras vad klubben får betala för inhyrningen. (Klubben bokar tid efter
överenskommelse med respektive båtägare.)

Praktiska anvisningar:
Lyftavgift 750 kr inför upptagning vid ordinarie tillfälle inbetalas så att det finns bokfört på
klubbens bankkonto senast tisdag 20 september till bankgiro 774–3503 eller Swish 123 199
98 53.
Information om betalning av lyftavgift för upptagning vid annat tillfälle lämnas i samband
med överenskommelse om sådan upptagning.

Anvisningar för BÅTÄGARE MED VINTERFÖRVARING PÅ PILUDDENS VARSOMRÅDE, dvs även för er
som lyfter själva: Före upptagning ska båtägaren ha visat upp kvitto på betald båtförsäkring. Kan göras genom uppvisande av kvitto i klubbstugan lördag – söndag 2 – 3 oktober eller genom inskickande via
mejl av scannat eller fotat kvitto till kassören tom@sagerberg.com senast 3 oktober.
Medlem, som skickar in kvitto med mejl enligt ovan ska också logga in på BAS och kontrollera
att de egna adressuppgifterna stämmer.
Med vänliga hälsningar
Tom Sagerberg
Kassör