Blog Archives

Arbetspass 2 bomisättning

25 man behövs för att sätta bommarna i vattnet.

Arbetspass 1 bomisättning

25 man behövs för att sätta bommarna i vattnet.

Arbetspass bomupptagning

Arbetspass bomupptagning

Arbetspass stängning av klubbholmen

Den 26 sept. mellan 10.00 och 14.00 stänger vi klubbholmen. Arbetspasset är utlagt på Båtunionens sida. 5 personer behövs till passet.