Blog Archives

Arbetspass vid övre varvet

Klippning av gräs, rensa sly övre varvet.

Arbetspass öppna klubbholmen

Arbetspass 2 bomisättning

25 man behövs för att sätta bommarna i vattnet.

Arbetspass 1 bomisättning

25 man behövs för att sätta bommarna i vattnet.

Arbetspass bomupptagning