Blog Archives

Arbetspass bomupptagning

Arbetspass bomupptagning

Arbetspass stängning av klubbholmen

Den 26 sept. mellan 10.00 och 14.00 stänger vi klubbholmen. Arbetspasset är utlagt på Båtunionens sida. 5 personer behövs till passet.

 

Arbetspass slyröjning

Arbetspass i hamnen