Svenska Sjö Båtförsäkringar

Svenska Sjö Båtförsäkringar ägs av Sveriges båtorganisationer. Genom att teckna din båtförsäkring i Svenska Sjö får du en del förmåner.

 

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas du som båtägandemedlem i Piluddens Båtklubb till vårt årsmöte söndag den 28 mars 2021 kl. 15.30 – ca 18.00.
Mötet kommer att hållas digitalt på grund av rådande pandemi.

Ur dagordningen:

  1. Verksamhetsberättelse för 2020
  2. Bokslut och ekonomisk redovisning för 2020
  3. Fastställande av avgifter och budget 2021
  4. Val av styrelseledamöter och övriga funktionärer
  5. Handlingsplan för uppfyllande av HAV:s riktlinjer
  6. Eventuella motioner och förslag
  7. Aktuell information och övriga ärenden

Observera att motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 1 mars 2021.

Komplett dagordning med handlingar tillsammans med instruktion om hur man ansluter till mötet kommer att skickas ut senast två veckor före årsmötet.

Välkomna till ett annorlunda årsmöte i år hälsar Styrelsen i Piluddens Båtklubb!

Test av båtbottenfärg

Nu är testningen av båtskroven på de båtar som står på klubbens varvsområde genomförd. Styrelsen kommer att bjuda in Järfälla kommuns miljöansvarig till styrelsemötet i februari för att klargöra vilka krav som kommunen har och hur de ser ut. Ni kan läsa rapporten under “Hamnen/Varvet” och valet “Klubbens miljöarbete” .

Sommarvaktpass

Den 25 januari öppnas möjligheten att boka in sommarvaktpass. Ni bokar som vanligt på båtunionens hemsida. Här på hemsidan under fliken “Om PBK” och “vakt- & arbetspass” finns information om hur du gör.

Årsmöte den 28 mars 2021

Boka in söndagen den 28 mars kl. 15.30 till ca 17.30 för Piluddens båtklubbs årsmöte. Observera tiden! Kallelse med handlingar kommer att läggas ut senast två veckor före mötet. Punkter är bland annat årsbokslut med verksamhetsberättelse 2020, budget 2021, avgifter, miljöfrågor och val. Motioner och ärenden ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars 2021.

Test av båtbottenfärg

Den 14-15 december kommer samtliga båtar på varvet att testas för biocidfärger. Under “Hamnet/Varvet” här på vår hemsida kan du läsa mer om klubbens miljöarbete och vilka krav som ställs.

Bakgrund: 2013 uppmanade Järfälla kommun alla kommunens båtklubbar att inkomma med en handlingsplan som visar hur man tänker uppfylla Havs och vattenmyndighetens riktlinjer. Av handlingsplanen ska framgå klubbens intentioner, inklusive tidplan avseende miljöanpassad tvätt av båtbottnar samt att upphöra med användning av giftiga båtbottenfärger.

Vid årsmötet 2015 beslutades att anta grundinriktningen i styrelsens förslag till riktlinjer och årsmötet gav styrelsen i fortsatt uppdrag att utveckla handlingsplan samt samordna tidplanen med övriga berörda klubbar i Järfälla kommun.

Varvet stängs

Nu är Varvet stängt för denna säsong och efter Allhelgonahelgen kommer även vattnet stängas av så skynda om ni tänkt er att tvätta er båt!

Du ägare till segelbåt i vår hamn

Vi efterlyser dig som äger denna segelbåt som finns i Piluddens Båtklubbs hamn. Du ombeds att genast flytta bort båten. Piluddens Båtklubbs hamn är endast för båtklubbens medlemmar. Under denna helg, den 24-25 oktober, kommer bommarna att tas upp. Om du ligger kvar så hindrar du arbetet. Svagt syns ett gammalt båtregistreringsnummer AYX96.