Datum för våren 2024

  • Elen på varven sätts på 25/3
  • Från 28/3 kommer vårens arbetspass kunna bokas, alla pass läggs inte ut direkt.
    Varje gång nya pass kommer ut skickas det ut mejl till dem som inte fullgjort sitt arbetspass.
  • Vattnet på varven sätts på 13/4
  • El och Vatten i hamnen sätts på 13/4
  • Vårstädningen på varvet, som är en obligatorisk aktivitet i klubben, sker i år 18/5